SYMETRIA

Symetria postavená na matematických princípoch zlatého rezu nám pomáha analyzovať tvár/telo a definovať jej/jeho proporcie. Vníma tvár/telo a ich krásu ako celok. Riadi sa matematickým princípom krásy a harmónie Leonarda Da Vinciho prostredníctvom „phi“ zlatého rezu. Ten pomáha presne určiť, kde je potenciál krásy, a tak lepšie navrhnúť konkrétne miesta a druhy zákrokov. Tieto princípy do krásy vniesol pod pojmom beautiphikácia Dr. Arthur Swift.

JEMNOCIT

Umelecký pohľad na krásu tváre či tela. Vďaka citu a talentu majú naši lekári schopnosť ideálnu krásu „vidieť“ ako umelci. Cez správne zvolené zákroky vedia rozvinúť jej potenciál a pretaviť ju tak do umeleckého diela.

MEDICÍNA

Na základe medicínskych vedomostí, chirurgickej praxe, estetických skúseností a úsudku našich lekárov realizujeme posúdenie rozsahu realizovaných zákrokov s ohľadom na zdravotný aspekt klienta, ktorý nikdy nesmie byť prekročený, tak ako nesmie byť prekročená hranica prirodzenosti.

ŽI ŽIVOT PODĽA TVOJICH PREDSTÁV