Ultimate beauty method | Klinika estetickej medicíny

SYMETRIA

Symetria postavená na matematických princípoch zlatého rezu nám pomáha analyzovať tvár/telo a definovať jej/jeho proporcie. Vníma tvár/telo a ich krásu ako celok. Riadi sa matematickým princípom krásy a harmónie Leonarda Da Vinciho prostredníctvom „phi“ zlatého rezu. Ten pomáha presne určiť, kde je potenciál krásy, a tak lepšie navrhnúť konkrétne miesta a druhy zákrokov. Tieto princípy do krásy vniesol pod pojmom beautiphikácia Dr. Arthur Swift.

JEMNOCIT

Umelecký pohľad na krásu tváre či tela. Vďaka citu a talentu majú naši lekári schopnosť ideálnu krásu „vidieť“ ako umelci. Cez správne zvolené zákroky vedia rozvinúť jej potenciál a pretaviť ju tak do umeleckého diela.

MEDICÍNA

Na základe medicínskych vedomostí, chirurgickej praxe, estetických skúseností a úsudku našich lekárov realizujeme posúdenie rozsahu realizovaných zákrokov s ohľadom na zdravotný aspekt klienta, ktorý nikdy nesmie byť prekročený, tak ako nesmie byť prekročená hranica prirodzenosti.

ŽI ŽIVOT PODĽA TVOJICH PREDSTÁV

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.